Global rank:
60,721 / 79,582
Skill pts: 0
Invite

Experience

  • Naval Architect MEY Design · Freelance Jan 2023 – Present 1 yrs 4 mos Antalya, Antalya, Türkiye