Global rank:
51,354 / 74,974
Skill pts: 0
Invite

About

Inzhener-proyektirovshchik elektricheskikh setey 0,4 i 10 kV, opyt proyektirovaniya boleye 15 let.Soglasovaniye prinyatykh tekhnicheskikh resheniy v zaintresovannykh organizatsiy. Sostavleniye elektricheskikh skhem i podbor elektrooborudovaniya v setyakh 0,4 i 10 kV. Dokumentatsiyu oformlyayu v AutoCad.
Ещё
▒▒▒ / ▒▒▒▒▒
Результаты перевода
Engineer-designer of electrical networks 0.4 and 10 kV, design experience for more than 15 years. Coordination of adopted technical solutions in interested organizations. Drawing up electrical diagrams and selection of electrical equipment in networks of 0.4 and 10 kV. Documentation is done in AutoCad.

Stats

Joined: August 9, 2022

Last seen: February 3, 2023

Location

Odesa, Ukraine