AkiraTrương
Global rank:
51,760 / 51,874
Skill pts: 0
Hire / Invite to Project

About

có tư duy thiết kế máy
máy phun chất tách khuôn làm đá nhân tạo granit
có đam mê thiết kế máy, chịu tìm tòi học hỏi những cái mới

3D Models

Experience

  • thiết kế Takara belmont · Full-time Sep 2022 – Present 0 mos Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam thiết kế triển khai sản phẩm mới
    nội địa hóa linh kiên
    đánh giá nhà cung cấp linh kiện
Stats

Joined: September 21, 2022

Last seen: September 21, 2022

Location

Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam